0.00 PLN
 

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego rekawice-katowice.pl Taurus Piotr Płatek
                

 1. Strony transakcji
Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.rekawice-katowice.pl, zwanym dalej „rekawice-katowice.pl”  jest Taurus Piotr Płatek z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 10, 42-500 Będzin; NIP PL6251225596; REGON 278023630.
Zamówienia w sklepie internetowym mogą składać:
Osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i są zameldowane na pobyt stały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Definicje
konsument – ilekroć w regulaminie mowa o konsumencie rozumie się przez to konsumenta w myśl przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
przedsiębiorca - ilekroć w regulaminie mowa o przedsiębiorcy rozumie się przez to przedsiębiorcę w myśl przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,
z późn. zm.)

 1. Oferta
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, do którego link mieści się pod adresem: www.rekawice.katowice.pl. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż rękawic powszechnego użytku, ochronnych, a także innego asortymentu zgodnego z aktualną ofertą handlową, którego spis wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Wszystkie podane ceny są cenami wyrażonymi w złotych polskich. Oferta cenowa podana jest w cenach netto i brutto. Ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.
Zawartość sklepu internetowego rekawice.katowice.pl stanowi informację handlową
i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ¹ Kodeksu Cywilnego. Stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Dowodem zakupu w sklepie rekawice.katowice.pl jest faktura VAT (lub paragon), która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od tego, jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.

 1. Rejestracja
W celu dokonania zakupów w sklepie internetowym rekawice.katowice.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego nie zobowiązuje do realizacji zakupów. Upoważnia natomiast do zapoznania się z cenami, a także otrzymywania bieżących informacji o nowościach i promocjach oferowanych przez sklep. Dopuszcza się możliwość dokonania zakupów bez rejestracji.

 1. Logowanie
W celu złożenia zamówienia należy zalogować się poprzez podanie loginu oraz hasła dostępu wskazanego podczas rejestracji.
W sklepie jest możliwość logowania się danymi z serwisu "allegro.pl".
W przypadku utraty loginu lub hasła dostępu, należy w zakładce „Zaloguj” wybrać opcję „Przypomnij hasło” oraz wpisać adres e-mail, który został podany podczas rejestracji. Nowe hasło dostępu zostanie przesłane na podany adres e-mail.
Klient jest zobowiązany do nie przekazywania loginu i hasła dostępu do sklepu internetowego osobom trzecim. Rekawice.katowice.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta, wynikłe z posłużenia się przez osoby trzecie jego hasłem i loginem.

 1. Zamówienia
Klient przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji.
Zamówienia w sklepie internetowym składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane najpóźniej następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu lub nieprawidłowy adres e-mail zamówienie może zostać anulowane. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia, w tym informacje nt. zamówionego asortymentu, ceny sprzedaży oraz  dane  zamawiającego telefonicznie lub drogą elektroniczną nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty jego otrzymania. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności przedpłata realizacja nastepuje po zaksięgowaniu płatności lub przesłaniu potwierdzenia przelewu. Analogicznie, w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, sklep potwierdza taką informację w ten sam sposób i w tym samym terminie. Zamówienie złożone drogą elektroniczną zostanie dostarczone do Klienta do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Zmiana złożonego zamówienia możliwa jest poprzez przesłanie drogą internetową stosownego oświadczenia na adres: sklep@rekawice.katowice.pl lub telefonicznie pod numerami 32 353 06 06 oraz 501 673 369.

 1. Warunki dostawy
Towar dostarczany jest wraz z wymaganym dowodem zakupu (faktura VAT/paragon), który jest dołączony do przesyłki na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Koszty dostawy dotyczą dostaw wyłącznie na terenie Polski i są uzależnione od ilości zamówionych towarów. Koszty dostawy wynoszą 17,50 zł brutto za każdą paczkę do 30 kg. Jeśli wybrana została opcja zapłaty przy odbiorze , do kosztów dostawy jest doliczana opłata za pobranie w wysokości 5,00 zł brutto. Koszty transportu i spedycji ponosi klient w ten sposób, że doliczane są do łącznej kwoty do zapłaty, w wysokości zależnej od ilości wysyłanych towarów. Dopuszcza się, że tak skalkulowane koszty transportu i spedycji mogą być doliczone do cen jednostkowych sprzedawanych  towarów. Zamówiony towar wysyłany jest firmą kurierską. Podczas odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uchybień bądź braków w dostawie (ilość otrzymanego towaru nie jest zgodna z ilością podaną na dowodzie zakupu), Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia, opis uszkodzeń lub braków, podpis kuriera i osoby odbierającej. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu internetowego Taurus Piotr Płatek oraz skontaktować się z administratorem sklepu pod nr tel 32 353 06 06. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności.
 1. Płatności
Płatności dotyczące zamówionych towarów mogą być dokonywane w następującej formie:
Gotówką w siedzibie Taurus Piotr Płatek ul.Zwycięstwa 10, 42-500 Będzin.
Przelewem bankowym (przedpłata), w oparciu o wystawioną fakturę pro forma (nr konta bankowego: mBank Nr 07 1140 2004 0000 3502 3153 0747). W tytule przelewu prosimy o powołanie się na numer faktury pro-forma lub nr zamówienia i datę jego złożenia.
Przelewem online za pomocą platformy "Przelewy24".
Przy odbiorze towaru (u kuriera dostarczającego przesyłkę za pobraniem).

 1. Zwrot zakupionego towaru
Klient sklepu internetowego rekawice.katowice.pl będący konsumentem, ma możliwość zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania przyczyny. W tym terminie konsument powinien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie i przesłać je wraz ze zwracanym towarem na adres Taurus Piotr Płatek ul. Zwycięstwa 10, 42-500 Będzin, z dopiskiem „sklep internetowy” .Oświadczenie o rezygnacji z zakupu powinno zawierać dane osobowe oraz nr konta bankowego, na który ma zostać odesłana należność za zwracane towary. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. Reklamacje
Jeżeli w otrzymanym towarze zostaną stwierdzone wady, przed ewentualnym odesłaniem tego towaru, należy skontaktować się z administratorem sklepu drogą e-mailową na adres sklep@rekawice.katowice.pl oraz przesłać na ten adres pisemne zgłoszenie reklamacji, zawierające w szczególności opis stwierdzonej wady i zdjęcia oraz czy dotyczy ona całości, czy też części zamówienia.
W uzgodnieniu z Klientem administrator sklepu ustali sposób i miejsce odesłania towaru objętego reklamacją. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

 1. Uwagi końcowe
Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Klientem, który jest Konsumentem a firmą Taurus Piotr Płatek, powstałych z realizacji zamówienia poprzez sklep internetowy odbywa się przez sądy właściwe według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Klientem, który jest Przedsiębiorcą, a firmą Taurus Piotr Płatek, powstałych z realizacji zamówienia poprzez sklep internetowy zostaje poddane sądowi właściwemu
dla siedziby Taurus Piotr Płatek.

 1. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe naszych Klientów będą przetwarzane przez Taurus Piotr Płatek z zachowaniem zasad, które zostały określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Każdy Klient ma prawo wglądu i możliwość ich poprawienia, jak również prawo do zgłoszenia zaprzestania ich przetwarzania przez Taurus Piotr Płatek co należy zgłosić w formie pisemnej.
Wszystkie podane i zapisane informacje osobowo-kontaktowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach obsługi i marketingu sklepu rekawice.katowice.pl. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadnymi podmiotami zewnetrznymi. Wyjątek stanowią tu jedynie informacje przekazane firmom kurierskim itp w celu dostarczania zamówionych przesyłek.
 
Taurus Piotr Płatek
ul. Zwycięstwa 10
42-500 Będzin, Polska
tel./fax: 32 353 06 06
e-mail: biuro@rekawice-katowice.pl
 
NIP: PL625122559
REGON: 278023630
 
NEWSLETTER
©    Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl
Witamy na stronie sklepu BHP rekawice-katowice.pl! Prawdopodobnie wszystkie strony w internecie są monitorowane, nasza także :). Używamy technologi cookies, tagów remarketingowych, tworzymy profile behawioralne, rejestrujemy sesje na stronie. Wszystko po to by zapewnić jak najlepszą jakość obsługi - dzięki temu otrzymają Państwo ofertę dopasowaną do Waszych potrzeb. Oczywiście jesli tylko ustawienia Waszej przeglądarki internetowej na to pozwalają. Administratorem danych osobowych jest TAURUS Piotr Płatek, ul.Zwycięstwa 10, 42-500 Będzin, tel:32 353 06 06 - operator sklepu rekawice-katowice.pl. Przysługuje Państwu zgodnie z obowiązującym prawem prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych. W tym celu proszę o kontakt z administratorem. Przechodząc dalej na stronę, korzystając z serwisu zgadzają się Państwo na powyższe warunki. »